Fördjupning

Klimatnycklar

I filer nedan redogörs för klimatnycklar som kan användas för beräkning av klimatpåverkan kopplat till att förebygga och återvinna avfall. Notera att vi ej tar ansvar för felaktiga uppgifter.

Klimatnytta förebygga och återvinna avfall

 

Plast

Läggs ut under 2019

Textilier

Läggs ut under 2019