Klimatnytta !

Klimatnycklar

I filer nedan redogörs för klimatnycklar som kan användas för beräkning av klimatpåverkan kopplat till att förebygga och återvinna avfall. Notera att vi ej tar ansvar för felaktiga uppgifter.

Klimatnytta förebyggande och återvinning