Vad tycker du?

I länk nedan kan du svara på frågor om attityder och beteenden att förebygga, återanvända och källsortera. Samma frågor ställs i återkommande kundundersökningar som genomförs i samtliga kommuner i Dalarna. Syftet med att lämna svar i denna länk är att få en bredare kunskap om attityder och beteenden för olika målgrupper (exempelvis olika åldersgrupper). Allt eftersom resultat framkommer kommer dessa att redovisas på denna sida.

Klicka här för att komma till formuläret.