Frågor och tävlingar!

Testa dina kunskaper

Klicka här för att komma till formuläret

Förebyggande och återvinning

I länk nedan kan du svara på frågor om attityder och beteenden att förebygga, återanvända och källsortera. Syftet med att lämna svar i denna länk är att få en bredare kunskap om attityder och beteenden för olika målgrupper (exempelvis olika åldersgrupper). Allt eftersom resultat framkommer kommer dessa att redovisas på denna sida.

Klicka här för att komma till formuläret.

 

Fastighetsnära avfallstjänster

I länk nedan kan du svara på frågor om fastighetsnära avfallstjänster. Syftet med att lämna svar i denna länk är att få en bild av behoven att utveckla fastighetsnära avfallstjänster avseende källsorteringssystem, förpackningar och returpapper, trädgårdsavfall, tvätt av kärl amt grovavfall. Allt eftersom resultat framkommer kommer dessa att redovisas på denna sida.

Klicka här för att komma till formuläret.

 

Nedskräpning

I länk nedan kan du svara på frågor om nedskräpning. Syftet med att lämna svar i denna länk är att få en bredare kunskap om hur Ni ser på om nedskräpning är ett problem och om det har förändrats samt var i samhället det förekommer. Allt eftersom resultat framkommer kommer dessa att redovisas på denna sida.

Klicka här för att komma till formuläret.