Vad händer med vårt hushållsavfall?

I figur redovisas genomsnittlig mängd hushållsavfall som genereras per person i Dalarna under ett år (kg).

Källa Avfall web, 2019.

Matavfall

Insamlat matavfall körs till Fågelmyra avfallsanläggning i Borlänge. Där behandlas det för att kunna transporteras till biogasanläggning för produktion av fordonsgas och växtnäring. Matavfallet i Dalarna räcker till att gödsla ca 500 ha jordbruksmark (17 m2 per person). Gödsel baserat på matavfall är om kvalitetskraven uppfylls godkänt för att användas i ekologisk odling.

Gödseln ersätter ca 25 000 kg fosfor som annars hade behövt köpas in som konstgödsel.

Fordonsgasen som produceras ur matavfallet räcker till att köra ca 1400 personbilar under ett år (1500 mil) motsvarande en CO2 besparing på ca 4000 ton. Under 2019 används gasen och biogödsel i Mälardalen.

Restavfall

Restavfallet förbränns i avfallsförbränningsanläggningar. I Dalarna finns dessa i Avesta, Borlänge och Mora. Förbränning upphandlas och i upphandlingen vinnande anläggning kan ligga även utanför länet. Insamlat restavfall i Dalarna (45 000 ton år 2019) räcker till att producera cirka 135 000 MWh/år vilket räcker för att värma upp cirka 6700 villor (20 000 kwh/år). Till detta tillkommer cirka 39 000 ton brännbart avfall (2019) från återvinningscentralerna som räcker för att producera 120 000 MWh/år motsvarande 6000 villor.

Grovavfall

Grovavfallet lämnas normalt vid kommunernas återvinningscentraler.

Grovavfall är skrymmande avfall som ej kan lämnas i något av kärlen vid fastighet. I flerbostadshus kan det finns särskilda soprum för grovavfall. Det kan också vara möjligt att buda efter hämtning av grovavfall vid fastighet. Grovavfallet omhändertas olika beroende på dess egenskaper (kan vara lite olika).

 • Grovavfall som andra kan använda ska om möjligt lämnas så att det går att återanvända
 • Textilier återanvänds eller transporteras till materialåtervinning
 • Wellpapp och plast går till materialåtervinning
 • Trä flisas om transporteras till förbränning
 • Brännbart och möbler krossas och metall avskiljs – sedan förbränning
 • Impregnerat trä flisas och transporteras till förbränning
 • Isolering, fönsterglas går till deponi. Det pågår utredning om planglas kan materialåtervinnas.
 • Trädgårdsavfall komposteras
 • Vitvaror transporteras till producenter för återvinning
 • Farligt avfall transporteras till företag som har godkänt omhändertagande
 • Asbest deponeras

Förpackningar och returpapper

Förpackningar och returpapper lämnas vid återvinningsstation som förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för. Insamlade förpackningar och returpappret transporteras till återvinningsanläggningar som producenterna av förpackningar och returpapper ansvarar för.

Avfall web redovisar följande insamlingsstatistik för Dalarna 2016 – 2019;

Dalarna medel kommun kg/person2016201720182019Utveckling %
Glasförpackningar23232322-5%
Pappersförpackningar9,710,312,213,5+39%
Plastförpackningar6,36,06,98,1+29%
Metallförpackningar2,12,22,42,5+19%
Returpapper25222623-8%
Totalt65637169+6%

Farligt avfall, elavfall och bärbara batterier;

Dalarna medel kommun kg/person2016201720182019Utveckling %
Farligt avfall exkl elavfall och batterier10,311,410,310,4+1%
Elavfall exkl batterier14,013,715,614,7+5%
Bärbara batterier0,34,410,290,28-19%