Temagrupper

Avlopp

Förpackningar och returpapper

Hushållens konsumtion

Hållbar textilanvändning

Hållbara återvinningscentraler

Klimateffektiv hantering kommunalt avfall

Miljömässig upphandling och resurshushållning

Minska användning av plast och dess klimatpåverkan

Minska matsvinn

Minska nedskräpning

Nedlagda deponier

Återanvända och återvinna byggavfall och effektiv masshantering (överskottsmassor)