Information

”Dalarnas kommuner har samarbetat sedan 2006 kring avfallsplanering. Nu pågår revidering av avfallsplanerna, som kallas kretsloppsplaner för att bättre beskriva planens syfte och innebörd för kommun och hushåll. I bilder framgår översiktlig information om arbetet. För mer information kontakta Er lokala renhållare (avfallsorganisation) eller info@dalaavfall.se. ”

Revidering kretsloppsplaner – Information