Omhändertagande

Hushållsavfallet består av matavfall, restavfall, grovavfall och farligt avfall. Förpackningar och returpapper som samlas in via förpacknings- och tidningsinsamlingen och dess återvinningsstationer räknas ej in som hushållsavfall som kommunen ansvarar för att samla in och behandla.

Farligt avfall omhändertas enligt gällande krav. Grovavfall omhändertas beroende vad det innehåller, ex materialåtervinning (textil, plast, metall), förbränning (trä, möbler, mm), kompostering (trädgårdsavfall), konstruktionsmaterial och deponi.

Restavfallet transporteras till avfallsförbränningsanläggning för utvinning av energi.

Matavfallet samlas in med målet att behandlas så att växtnäring tillvaratas, helst på jordbruksmark för ekologisk odling och biogas produceras för användning som drivmedel för fordon. Det är ett nationellt miljömål att 50 % av matavfallet ska behandlas så att växtnäring tillvaratas där 40 % energiutvinns. Uppföljning av det målet i Dalarna framgår av ”Måluppföljning”.

I tabell nedan framgår  hur stor mängd matavfall som samlas in och transporteras till biogasanläggning där rötrest som kan användas till växtnäring produceras och energi utvinns för fordonsgasändamål.

Mängd matavfall som insamlas och behandlas så att växtnäring och fordonsgas produceras, kg/person201720182019202020212022
Avesta31
Borlänge49
Falun59
Gagnef47
Hedemora54
Leksand58
Ludvika0
Malung-Sälen28
Mora54
Orsa51
Rättvik62
Smedjebacken44
Säter0
Vansbro63
Älvdalen20
Dalarna41
Sverige32
Grönt visar om värde är 10 % bättre än medel i Sverige och rött om det är 10 % sämre.