Inledning

Avfallsstatistik baseras på branschorganisationen Avfall Sveriges databas ”Avfall web”, som samlar uppgifter och statistik om hushållsavfall från Sveriges kommuner. Avfallshanteringen strävar att komma allt högre i avfallshierarkin, som kan åskådliggöras med en avfallstrappa.

I tabeller anger färg med grönt om värde är 10 % bättre än medel i Sverige och rött om det är 10 % sämre.