Miljömässig upphandling

Webbinarium – ”Minska plasten med smart upphandling”

Den 23/2 2022 hölls ett webbinarium om att minska plast genom smart upphandling.

se seminarier och arrangemang.

Webbinariet var dels en summering av ett projektet ”Minska inköp av engångsplast” som UDD, Region Dalarna och Länsstyrelsen stått bakom och ett viktigt startskott för den kommande revideringen av avfallsplaner (kretsloppsplaner) som ska genomföras under 2022-2023 där ett temaområde är ”Miljömässig upphandling och kommunal resurshushållning”.

Tips och idéer som bland annat framkom vid webbinariet var;

 • Samarbete där många aktörer bidrar utifrån sina perspektiv att förebygga avfall under den gemensamma devisen ”Dalarna minskar avfallet”. Att en kommun/part gör bra saker är gott men det är bättre om många bidrar då skapas förändring
 • Projekt ”Minska inköp av engångsplast” är liksom ”Minskat matsvinn” initiativ som avser etablera samarbete och arbetssätt mellan berörda parter. Vi bör fundera på vad som kan drivas i projektform 2023 –  2030.
 • Stor vikt bör läggas på att förbereda och organisera upphandling
 • Bilda beställarnätverk som kan utveckla mer gemensam efterfrågan. Samarbete leverantörer, kanske överväga innovationsupphandlingar/ -tävlingar.
 • Upphandlingsmyndigheten har stöd för hållbarhetskriterier vid upphandling inkl hållbar plastanvändning (ex klimataspekter ) som verkar tillämpas i hög grad kan finnas anledning kartlägga, mäta, följa upp och kommunicera i ökad utsträckning. Konkretiserar nytta ger stöd för prioriteringar men också bekräftelse.
 • Naturvårdsverk har uppdrag som ”plastsamordnare” i Sverige, tillvarata i kommande seminarier och insatser i Dalarna
 • Pilotverksamheter viktiga för att få verklighetsbaserat förankring
 • Fortsätta med utbildnings och filmmaterial från samarbetet inom kost till fler områden, ex upphandling, beställare
 • Ta fram bank med goda exempel att tillämpa i verksamheter..( UhC har upphandlingsexempel)
 • Ta fram enkel guide om olika plastprodukters egenskaper (farlig, återvinningsbarhet, etc ) och användningsområde i syfte ge stöd upphandling
 • Övergripande kommunala mål kan kompletteras med enkla nedbrytbara mål på verksamhetsnivå
 • UhC har viktiga måldokument, verktyg och arbetsmetoder att utgå ifrån, hur tillvarata samarbetet UhC med hela Dalarna ?

 

Miljömässig upphandling – mycket viktigt!

Miljömässig upphandling utgör en mycket viktig del i kommunernas arbete för att förebygga avfall, öka materialåtervinning och minimera användning av farliga ämnen. Upphandlingsdialog Dalarna är en viktig samordnande aktör i Dalarna och flera projekt som syftar till att miljömässiga upphandlingar inte minst plastanvändning är de involverade i.

Plastinformation till kommunerna

Upphandlingsdialog Dalarna