Miljömässig upphandling

Miljömässig upphandling utgör en mycket viktig del i kommunernas arbete för att förebygga avfall, öka materialåtervinning och minimera användning av farliga ämnen. Upphandlingsdialog Dalarna är en viktig samordnande aktör i Dalarna och flera projekt som syftar till att miljömässiga upphandlingar inte minst plastanvändning är de involverade i.

Plastinformation till kommunerna

Upphandlingsdialog Dalarna