Avfallsplanering, uppföljning och planering

Nuvarande avfallsplaner i Dalarna gäller åren 2018-2022. Åtgärderna kan revideras årligen om behov finns för att nå målen.

Uppföljning 2021

Dalakartan i varje bild anger den senaste förändringen sedan bakgrundsåren samt om målet uppnåddes det senaste året. Öppna bilden genom att klicka på den.

Avfallsplanering Dalarna -uppföljning 2021

Seminarier och arrangemang

Avfallsplanen

Min Kommun

 

Uppföljning 2020

 

Uppföljning mål och åtgärder 2019

Gemensamma Mål och Åtgärder

Nyttan med Källsortering

Framtida utmaningar

Dokumentation

Seminarier och arrangemang