Avfallsplanering, uppföljning och planering

I bilderna nedan så framgår avfallsplanernas uppföljning av mätbara mål (en bild för varje mål). Det finns fler mätbara mål som kommer att redovisas när resultat finns att tillgå. Öppna bilden genom att klicka på den.

Dalakartan i varje bild anger den senaste förändringen sedan bakgrundsåren samt om målet uppnåddes det senaste året. Observera att målen ska vara uppfyllda år 2022 om inte annat anges.