Lämna synpunkt

Kommunerna i Dalarna har gemensamt tagit fram ett förslag till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med dalakommuner och bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. Planen avses gälla för åren 2018 till 2022. Det som främst tillkommer i varje kommun är kommunala åtgärder.

Planen är också samordnad med länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram för samma tid.

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen.

Ni har möjlighet att lämna synpunkter som gäller för på förslaget till plan fram till och med 30 november via denna hemsida.

Ni kan också svara till enskild kommun enligt anvisningar på respektive kommuns hemsida.

Ambitionen har varit att planen skall uttrycka ett tydligare fokus på avfallsförebyggande och hållbar konsumtion i enlighet med EU:s avfallsdirektiv, nationell avfallsplan samt övriga nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. Förslaget till plan innebär även att fler aktörer och nätverk engageras i arbetet.

Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. Sammantaget förbrukas det mer resurser såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt än vad som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring måste ske för att säkerställa även kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle. I samtliga kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden fokus läggas på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. Den planerade satsningen ”Dalarna minskar avfallet – vi tar vårt ansvar” är en väg att fokusera. Genom den ska fler samhälls- och verksamhetssektorer kunna engageras i förändringen.

I planen finns även ett förslag till hur uppföljningen ska ske både på lokal och regional nivå. Lokalt föreslås en avfallsplanegrupp få uppdrag att följa och analysera utveckling. De föreslås även kunna initiera nya åtgärder och uppdatering av gamla.

En mer hållbar konsumtion och avfallshantering är en stor och viktig utmaning. Kom gärna med förslag på hur vi kan hjälpas åt för att möta den.


  • När du lämnar en synpunkt eller en fråga via något av våra e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna ska kunna nå dig när vi behöver följa upp dina åsikter. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär godkänner du att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna lagrar dina uppgifter. De kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till info@avfallsplandalarna.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.