Kundundersökning

Kommunerna i Dalarna genomför kontinuerligt kundundersökningar för att får reda på vad hushållen tycker om den service som ges för att kunna förebygga, källsortera och lämna sitt hushållsavfall. Talen visar positiv andel (%), d.v.s. svar 4 eller 5 på en 5 gradig skala. Nedan redovisas resultaten för kundundersökning 2019.

Förebyggande avfall

Andel av invånarna som är ganska eller mycket villiga att ändra levnadssätt för att minska avfallsmängderna, %.

 

Andel av invånarna som är ganska eller mycket villiga att styra sin konsumtion mot ökad återanvändning, %.

 

Andel av invånarna som ganska eller mycket sannolikt skulle sälja/lämna begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, %.

 

Andel av invånarna som ganska eller mycket sannolikt skulle köpa begagnade saker, %.

 

Service lämna avfall

Andel av invånarna som är ganska eller mycket nöjda med hur hämtningen av hushållsavfall vid fastighet sköts, %.

 

Andel av invånarna som tycker det är ganska eller mycket enkelt att lämna eller på annat sätt bli av med sitt grovavfall, %.

 

Andel av invånarna som är ganska eller mycket nöjda med tillgängligheten till insamlingsställe för farligt avfall (d.v.s. öppettider och närhet), %.

 

Andel av invånarna som har ganska eller mycket stort förtroende för att det avfall som kommunen samlar in behandlas och återvinns på ett riktigt sätt, %.

 

Källsortering

Andel av invånarna som källsorterar ganska eller mycket pappersförpackningar, %.

 

Andel av invånarna som källsorterar ganska eller mycket plastförpackningar, %.

 

Återvinningscentral

Andel av invånarna som är ganska eller mycket nöjda med öppettiderna på återvinningscentralen, %.

 

Andel av invånarna som sammanfattningsvis är ganska eller mycket nöjda efter ett besök vid återvinningscentralen, %.

 

Andel av invånarna som är ganska eller mycket nöjda med möjligheterna att lämna grovavfall till återanvändning vid återvinningscentralen, %.

 

Leverantörer

Andel av invånarna som är ganska eller mycket nöjda med information om källsortering, %.