Kundundersökning

Kommunerna i Dalarna genomför kontinuerligt kundundersökningar för att får reda på vad hushållen tycker om den service som ges för att kunna förebygga, källsortera och lämna sitt hushållsavfall. Talen visar positiv andel (%), d.v.s. svar 4 eller 5 på en 5 gradig skala. I fil redovisas resultaten för kundundersökning 2021.

Kundundersökning Svensk Avfallshantering 2021