Kampanjer och evenemang

Kampanjer och Evenemang 2019

 

Hållbar upphandling

Upphandling har en mycket betydande roll i att förebygga avfall och bidra till giftfria kretslopp med stora förutsättningar till klimatvinster, bättre miljö och minskade kostnader. Upphandlingsdialog Dalarna är en viktig aktör i detta arbete och seminarier och aktiviteter samordnas i deras regi framgår på deras hemsida.

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se

Hållbara kontor i kommunal verksamhet (ingår i Dalarna minskar avfallet)

Varje kommun utser pilotkontor som ska genomföra en nulägesanalys med handlingsplan i syfte att förebygga att avfall uppkommer och säkerställa en god källsortering. Syftet är att detta pilotkontor kan ageras om föredöme för fler kontor.

Hållbar avfallshantering i flerbostadshus (ingår i Dalarna minskar avfallet)

Under 2019 kommer kommunala fastighetsägare för flerbostadshus att bjudas för dialog om utveckling av
hållbar avfallshantering.

 

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium hålls den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande.

Se inbjudan

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/