Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2020

Vad innebär nya förordningen om fastighetsnära insamling för bostadsbolag?

Den 9 september bjuds bostadsbolag i Dalarna in till en träff där förpacknings- och tidningsinsamlingen medverkar. Information om nya förordningar och möjlighet till frågor och diskussion hur detta påverkar bostadsbolagen i Dalarna.

Inbjudan till den 9 september

 

”Papperspåsedagen 5 mars ”

Torsdagen den 5 mars hölls ett uppskattat seminarium i Borlänge angående hållbara upphandlingar för att minska avfall och ökad användning av papperspåsar. Länsstyrelse, Upphandlingscenter, Borlänge Energi var några av de som presenterade deras arbete och planer i ämnet.

Dokumentation från dagen finns här nedan:

Papperspåsedagen 5 mars – Länsstyrelsen och UhC

Papperspåsedagen 5 mars – Borlänge Energi

 

Seminarier och arrangemang 2019

”Dalarna seminarium flerbostadshus”

Onsdagen den 27 november hölls ett stort seminarium i Borlänge, för bovärdar från flerbostadshus i Dalarna. Dokumentation från dagen finns här nedan:
Inspirationsdag flerbostadshus

Workshop bovärdar

Sumpen och Erik spräcker återvinningsmyter

Vilken typ av källsorterare är jag!

Hur sorterar du frigolit?

Plastbanta

Snuskbesticken

Äckelhanduken

Sammanfatta dagen!

 

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november hölls ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” i Borlänge. Syftet var att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall. Dokumentation från dagen framgår nedan;

”Dalarna Seminarium cirkulär ekonomi 2019-11-19_Presentationer” som innehåller samtliga presentationer

”Seminarium cirkulär ekonomi 19 nov_Mentimeter” som redovisar workshop

 

Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.

 

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program”

Dokumentation från dagen:

DalaAvfall

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem

Falu Kommun – Beteendeförändringar

Falu Kommun – Vintercyklister

Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden

Avfall Sverige

Falu Energi & Vatten

Hyresgästföreningen

Göteborg Kretslopp &Vatten

Nodava – Sortering börjar i lägenheten

Mentimeter Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

 

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se http://www.byggdialogdalarna.se http://www.dalarnasciencepark.se

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande. Se inbjudan Dokumentation från dagen: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/