Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2020

Dalarnas Avfallsplanedag 2020

Den 7 oktober arrangerade DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner. Målgrupp är tjänstemän och politiker med koppling till avfallsplanering i Dalarna, ex lokala avfallsplanegrupper, miljöstrateger, bostadsbolag, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Renhållare, VA huvudmän, tillsyn, gata, park, etc.

Här kan ni ta del av dokumentation från dagen!

WEBBINAR- Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk

Den 10 september genomfördes ett webbinar om ”Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk”.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Vad innebär nya förordningen om fastighetsnära insamling för bostadsbolag?

Den 9 september bjuds bostadsbolag i Dalarna in till en träff där förpacknings- och tidningsinsamlingen medverkar. Information om nya förordningar och möjlighet till frågor och diskussion hur detta påverkar bostadsbolagen i Dalarna.

Inbjudan till den 9 september OBS! Denna dag kommer flyttas längre fram. Återkommer när nytt datum bestämts!

Hållbar konsumtion/textil-smart

Den 9 september arrangerade Länsstyrelsen Dalarna och DalaAvfall tillsammans med Naturvårdsverket och Konsumentverket en dag om hållbar konsumtion och textil. Dokumentation framgår nedan.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna

Den 30 september arrangerar Länsstyrelsen Dalarna en konferens om hur vi kan utforma våra samhällen och upphandlingar på ett resurseffektivt sätt. Målgruppen är samhällsplanerare, planarkitekter, hållbarhetsstrateger, energi- och klimatrådgivare, folkhälsostrateger, upphandlare, politiker och myndigheter.

Inbjudan 30 september

 

”Papperspåsedagen 5 mars ”

Torsdagen den 5 mars hölls ett uppskattat seminarium i Borlänge angående hållbara upphandlingar för att minska avfall och ökad användning av papperspåsar. Länsstyrelse, Upphandlingscenter, Borlänge Energi var några av de som presenterade deras arbete och planer i ämnet.

Dokumentation från dagen finns här nedan:

Papperspåsedagen 5 mars – Länsstyrelsen och UhC

Papperspåsedagen 5 mars – Borlänge Energi

 

Seminarier och arrangemang 2019

”Dalarna seminarium flerbostadshus”

Onsdagen den 27 november hölls ett stort seminarium i Borlänge, för bovärdar från flerbostadshus i Dalarna. Dokumentation från dagen finns här nedan:
Inspirationsdag flerbostadshus

Workshop bovärdar

Sumpen och Erik spräcker återvinningsmyter

Vilken typ av källsorterare är jag!

Hur sorterar du frigolit?

Plastbanta

Snuskbesticken

Äckelhanduken

Sammanfatta dagen!

 

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november hölls ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” i Borlänge. Syftet var att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall. Dokumentation från dagen framgår nedan;

”Dalarna Seminarium cirkulär ekonomi 2019-11-19_Presentationer” som innehåller samtliga presentationer

”Seminarium cirkulär ekonomi 19 nov_Mentimeter” som redovisar workshop

 

Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.

 

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program”

Dokumentation från dagen:

DalaAvfall

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem

Falu Kommun – Beteendeförändringar

Falu Kommun – Vintercyklister

Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden

Avfall Sverige

Falu Energi & Vatten

Hyresgästföreningen

Göteborg Kretslopp &Vatten

Nodava – Sortering börjar i lägenheten

Mentimeter Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

 

 

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande. Se inbjudan Dokumentation från dagen: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/

 

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se http://www.byggdialogdalarna.se http://www.dalarnasciencepark.se