Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2019

 

”Dalarna seminarium flerbostadshus”

Onsdagen den 27 november hölls ett stort seminarium i Borlänge, för bovärdar från flerbostadshus i Dalarna. Dokumentation från dagen finns här nedan: Inspirationsdag flerbostadshus Workshop bovärdar Sumpen och Erik spräcker återvinningsmyter Vilken typ av källsorterare är jag! Hur sorterar du frigolit? Plastbanta Snuskbesticken Äckelhanduken Sammanfatta dagen!

 

 

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november hölls ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” i Borlänge. Syftet var att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall. Dokumentation från dagen framgår nedan; ”Dalarna Seminarium cirkulär ekonomi 2019-11-19_Presentationer” som innehåller samtliga presentationer ”Seminarium cirkulär ekonomi 19 nov_Mentimeter” som redovisar workshop   Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.  

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program” Dokumentation från dagen: DalaAvfall Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem Falu Kommun – Beteendeförändringar Falu Kommun – Vintercyklister Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden Avfall Sverige Falu Energi & Vatten Hyresgästföreningen Göteborg Kretslopp &Vatten Nodava – Sortering börjar i lägenheten Mentimeter Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se http://www.byggdialogdalarna.se http://www.dalarnasciencepark.se    

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande. Se inbjudan Dokumentation från dagen: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/