Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2019

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program”

Dokumentation från dagen:

DalaAvfall

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem

Falu Kommun – Beteendeförändringar

Falu Kommun – Vintercyklister

Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden

Avfall Sverige

Falu Energi & Vatten

Hyresgästföreningen

Göteborg Kretslopp &Vatten

Nodava – Sortering börjar i lägenheten

Mentimeter

Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november planeras ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” att hållas i Borlänge.

Inbjudan till seminarium

Syftet är att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall.

Målgrupp är beslutsfattare i kommuner och kommunala företag.

Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.

 

 

”Workshop bovärdar/fastighetsvärdar”

Välkommen till en inspirationsdag den 27 november på Dalarna Science Center i Borlänge.

Läs mer i inbjudan!

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang:

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se

http://www.byggdialogdalarna.se

http://www.dalarnasciencepark.se

 

 

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande.

Se inbjudan

Dokumentation från dagen:

http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/