Seminarier och arrangemang

Seminarier och arrangemang 2021

 

Dalarnas Avfallsplanedag 2021

Den 23 november arrangerarar DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner.

Målgrupp är tjänstemän och politiker med koppling till avfallsplanering i Dalarna, ex lokala avfallsplanegrupper, miljöstrateger, bostadsbolag, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Renhållare, VA huvudmän, tillsyn, gata, park, etc.

På årets dag kommer fokus även att läggas på frågan om ansvar och nytt insamlingssystem förpackningar samt revidering avfallsplaner i Dalarnas kommuner. Program för dagen kan ni ta del av här:

Välkomna till Dalarnas Avfallsplanedag 2021

 

Aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus – 24 samt 31 augusti

Den 24 och 31 augusti bjuds kommunala och privata fastighetsägare till flerbostadshus i Dalarna in till information och dialog kring aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus. Avfallshanteringen blir allt viktigare i vårt samhälle då den är en mycket viktig del i att minska klimatpåverkan och säkerställa en god och hållbar miljö. Dessutom finns det lagar och krav som fastighetsägaren måste hantera.

Vid träffarna kommer branschorganisationen Avfall Sverige berätta om aktuella lagar och krav, ex det kommande kommunala ansvaret för returpapper. Information från plockanalys av restavfall i flerbostadshus 2020 kommer ges liksom vad som sker med allt som återvinns. Goda exempel och framtida samarbete är frågor som lyfts vid den andra träffen.

Program bifogas här

Den 24 augusti hölls första träffen och här nedan kan man ta del av vad som diskuterades då.

Källsortering  –  gällande och kommande krav

Plast i förbränning

Plockanalys Dalarna

Materialåtervinning – förpackningar

Ett gemensamt Nordiskt skyltsystem

Mentimeter – flerbostadshus

Den 31 augusti hölls andra träffen och här nedan kan man ta del av vad som togs upp vid det tillfället.

Inledning

Presentation LudvikaHem

Presentation Tunabyggen

Presentation Kopparstaden

Returpapper

Förpackningar

Vägledning för rapportering av farligt avfall

 

 

Seminarier och arrangemang 2020

Workshop om att minska nedskräpning i Dalarna

Den 17 november arrangerades en digital workshop om att minska nedskräpning i Dalarna. Syftet är att minska nedskräpning i våra samhällen och i vår natur, särskilt fjällmiljöer. Dagen arrangerades av företrädare från den regionala avfallsplanegruppen i Dalarna samt Håll Sverige Rent, Gata/Park-nätverket och Visit Dalarna. 25-30 personer deltog vid de olika blocken som diskuterades under dagen, bland annat från kommunernas gata/park-verksamhet, kommunala bostadsbolag, skola, kommunikation och renhållare.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här.

Dalarnas Avfallsplanedag 2020

Den 7 oktober arrangerade DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna den årliga avfallsplanedagen som ger erfarenheter, kunskap och inspiration kring avfallsplanearbetet i Dalarnas kommuner. Målgrupp är tjänstemän och politiker med koppling till avfallsplanering i Dalarna, ex lokala avfallsplanegrupper, miljöstrateger, bostadsbolag, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Renhållare, VA huvudmän, tillsyn, gata, park, etc.

Här kan ni ta del av dokumentation från dagen!

WEBBINAR- Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk

Den 10 september genomfördes ett webbinar om ”Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk”.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Vad innebär nya förordningen om fastighetsnära insamling för bostadsbolag?

Den 9 september bjuds bostadsbolag i Dalarna in till en träff där förpacknings- och tidningsinsamlingen medverkar. Information om nya förordningar och möjlighet till frågor och diskussion hur detta påverkar bostadsbolagen i Dalarna.

Inbjudan till den 9 september OBS! Denna dag kommer flyttas längre fram. Återkommer när nytt datum bestämts!

Hållbar konsumtion/textil-smart

Den 9 september arrangerade Länsstyrelsen Dalarna och DalaAvfall tillsammans med Naturvårdsverket och Konsumentverket en dag om hållbar konsumtion och textil. Dokumentation framgår nedan.

Dokumentation från dagen kan ni ta del av här!

 

Klimateffektiv samhällsplanering i Dalarna

Den 30 september arrangerar Länsstyrelsen Dalarna en konferens om hur vi kan utforma våra samhällen och upphandlingar på ett resurseffektivt sätt. Målgruppen är samhällsplanerare, planarkitekter, hållbarhetsstrateger, energi- och klimatrådgivare, folkhälsostrateger, upphandlare, politiker och myndigheter.

Inbjudan 30 september

 

”Papperspåsedagen 5 mars ”

Torsdagen den 5 mars hölls ett uppskattat seminarium i Borlänge angående hållbara upphandlingar för att minska avfall och ökad användning av papperspåsar. Länsstyrelse, Upphandlingscenter, Borlänge Energi var några av de som presenterade deras arbete och planer i ämnet.

Dokumentation från dagen finns här nedan:

Papperspåsedagen 5 mars – Länsstyrelsen och UhC

Papperspåsedagen 5 mars – Borlänge Energi

 

Seminarier och arrangemang 2019

”Dalarna seminarium flerbostadshus”

Onsdagen den 27 november hölls ett stort seminarium i Borlänge, för bovärdar från flerbostadshus i Dalarna. Dokumentation från dagen finns här nedan:
Inspirationsdag flerbostadshus

Workshop bovärdar

Sumpen och Erik spräcker återvinningsmyter

Vilken typ av källsorterare är jag!

Hur sorterar du frigolit?

Plastbanta

Snuskbesticken

Äckelhanduken

Sammanfatta dagen!

 

”Seminarium cirkulär ekonomi”

Den 19 november hölls ett större seminarium ”Dalarna Minskar Avfallet – Cirkulär ekonomi” i Borlänge. Syftet var att höja kunskapen och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål med särskild betoning på minskat avfall. Dokumentation från dagen framgår nedan;

”Dalarna Seminarium cirkulär ekonomi 2019-11-19_Presentationer” som innehåller samtliga presentationer

”Seminarium cirkulär ekonomi 19 nov_Mentimeter” som redovisar workshop

 

Arrangörer är DalaAvfall, Länsstyrelsen, Dalarna science park, Eco inside, Interreg Sverige – Norge.

 

”Dalarna Minskar Avfallet – Ett seminarium om flerfamiljshus”

”Program”

Dokumentation från dagen:

DalaAvfall

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem

Falu Kommun – Beteendeförändringar

Falu Kommun – Vintercyklister

Gästrike Återvinnare /Gavlegårdarna – Mångfaldsområden

Avfall Sverige

Falu Energi & Vatten

Hyresgästföreningen

Göteborg Kretslopp &Vatten

Nodava – Sortering börjar i lägenheten

Mentimeter Film – Dalarna minskar avfallet, ett seminarium om flerfamiljshus

 

 

Kampanjer och Evenemang 2018

 

Europeiska avfallsveckan 2018

Hållbar upphandling

Seminarium har hållits den 11 december i Borlänge ”Dalarna minskar avfallet: Genom medvetna inköp och smart upphandling”. I bifogad inbjudan framgår syfte, målgrupper och anmälningsförfarande. Se inbjudan Dokumentation från dagen: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se/sv/nyheter/2018/pages/dalarnas-egna-klimatdag.aspx/

 

Länkar

Nedan delges länkar till aktörer i Dalarna som medverkar i arbetet med att minska avfallet i Dalarna genom olika projekt och arrangemang: http://www.upphandlingsdialogdalarna.se http://www.byggdialogdalarna.se http://www.dalarnasciencepark.se