Varför källsortera

Plockanalyser av mat- och restavfall genomförs normalt vartannat år i alla kommuner i Dalarna. Undersökningen sker utifrån av branschen standardiserat förfarande.

Enbart 40 % av restavfallet i villor är rätt sorterat. Ett genomsnittligt hushålls soppåse för restavfall innehåller följande.

  • 41 % förpackningar och returpapper
  • 19 % matavfall
  • 40 % brännbart restavfall

Enbart 34 % av restavfallet i lägenheter är rätt sorterat. Ett genomsnittligt hushålls soppåse för restavfall innehåller följande;

  • 41 % förpackningar och returpapper
  • 25 % matavfall
  • 34 % brännbart restavfall

Källa: DalaAvfall 2017