Hushållens källsortering

Källsortering i Dalarna 2020

I Dalarna har hushållen förbättrat sin källsortering markant sedan 2017, det visar plockanalys gjord i alla kommuner år 2020.

Närmare 73 % av det avfall som hushållen sorterar hemma (ej grovavfall) läggs på rätt plats. Det avser rätt källsorterat i restavfall (brännbart), rätt källsorterat i matavfallspåse, förpackningar, returpapper och farligt avfall och elavfall.

”Rätt källsorterat i hushåll Dalarna 2020”.

I avfallsplanerna i Dalarnas kommuner finns ett gemensamt mål att 50 % av restavfallet (brännbart) ska vara rätt källsorterat år 2022. Målsättningen är högt ställd men utfallet 2020 visade att ca 43 % av villahushållens restavfall var rätt sorterat 2020 (32 % år 2017). Motsvarande för lägenheter visade 37 % rätt källsorterat (28 % år 2017).

Bäst källsortering av restavfallet i villahushåll hade Ludvika (52%) som nyligen infört ett nytt insamlingssystem med fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper. Även Hedemora, Rättvik och Säter nådde nästan 50 % (49%) och Falun strax efter (48%).

Ludvika hade även bäst källsortering i lägenheter (53%), följt av Falun (47%) och Malung-Sälen (44%).

 ”Rätt källsorterat restavfall Dalarna 2020”.

I restavfallet (brännbart) utgör felsorterade förpackningar och returpapper för i snitt ca 29 % av innehållet för villahushåll, detta ska läggas på återvinningsstation och 19 % är felsorterat matavfall.

För lägenheter utgör 33 % av restavfallet felsorterade förpackningar och returpapper samt 23 % utgörs av matavfall.

Av de felsorterade förpackningarna och returpapperet utgör plast- och pappersförpackningar av störst andel.

 ”Innehåll restavfall Dalarna 2020”

 

Källsortering i Dalarna 2017

Dalarnas sortering hemma

 

Villaägarnas sortering i Dalarna

 

Lägenhetsboendes sortering i Dalarna

 

Dalarnas innehåll restavfall (brännbart)

 

Nyttan med källsortering

 

Sorteringsguiden