Indikatorer

Tabell visar indikatorer som avses följas under planperioden i syfte att analysera behov av åtgärder för att uppnå avfallsplanernas mål. Grön markering anger indikatorvärde som utvecklas positivt jämfört med 2016 (> 5 % bättre). Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt.

Uppkomst, förebyggande och återanvändning

IDIndikatorerSverige 2017Dalarna 2017Dalarna 2016
I 1.1Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till stor del eller helt 74%74%-
I 1.2Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som instämmer till stor del eller helt31%29%-
I 1.3Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del eller helt52%50%-
I 1.4Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, andel ganska eller mycket sannolikt84%83%81%
I 1.5Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller mycket sannolikt47%49%47%
I 1.6Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvändning, kg/person1,41,21,1
I 1.7Tallriksvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion-Mäts 2018Mäts 2018
I 1.8Serveringssvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion-Mäts 2018Mäts 2018

Källsortering och materialåtervinning

IDIndikatorerSverige 2017Dalarna 2017 Dalarna 2016
I 2:1Mängd restavfall, kg/person177142144
I 2:2Mängd matavfall, kg/person314143
I 2:3Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa1,91,511,76
I 2:3Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), lägenhet1,81,541,47
I 2:4Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa1,50,710,74
I 2:4Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), lägenhet-0,950,81
I 2:5Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller mycket nöjda76%75%73%
I 2:6Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket 86%86%-
I 2:7Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket 81%83%-
I 2:8Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket 89%93%-
I 2.9Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling26%26%26%
I 2.10Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person68%64%65%
I 2.11Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning, andel ganska eller mycket nöjda79%77%80%
I 2.12Hushållens sammanfattande nöjdhet efter besök vid återvinningsstation (ÅVS)73%62%71%

Omhändertagande av mat- och restavfall

IDIndikatorerSverige 2017Dalarna 2017 Dalarna 2016
I 3.1Andel miljövänliga drivmedel59%24%27%
I 3.2Energianvändning insamling mat- och restavfall, kWh/ton110137120
I 3.3Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt77%76%78%

Farligt avfall och elavfall

IDIndikatorerSverige 2017Dalarna 2017 Dalarna 2016
I 4.1Mängd insamlat farligt avfall, kg/person9,311,510,3
I 4.2Mängd insamlat impregnerat trä, kg/person7,17,56,3
I 4.3Mängd elavfall, kg/person14,013,714,1
I 4.4Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från lägenheter ska minska under planperioden, g/hushåll*vecka201717
I 4.5Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från en- och tvåfamiljshus, g/hushåll*vecka301510
I 4.6Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall (öppettider, närhet), andel ganska eller mycket nöjda71%65%66%
I 4.7Hushållens nöjdhet med information om sortering farligt avfall, andel ganska eller mycket nöjda71%69%78%

Grovavfall/Återvinningscentral

IDIndikatorerSverige 2017Dalarna 2017 Dalarna 2016
I 5.1Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska eller mycket nöjda66%66%62%
I 5.2Hushållens sammanfattande omdöme besök återvinningscentral, andel ganska eller mycket nöjda 86%89%89%
I 5.3Hushållens nöjdhet öppettider återvinningscentral, andel ganska eller mycket nöjda 71%69%70%
I 5.4Mängd grovavfall, kg/person210228224
I 5.5Mängd insamlat textil till återanvändning, kg/person1,41,21,1
I.5.6Mängd grovavfall till materialåtervinning (well, metall, plast, textil), kg/person313838
I 5.7Hushållsavfall till deponering, kg/person8,816,013,5

Nedskräpning

IDIndikatorerSverige 2017Dalarna 2017 Dalarna 2016
I 8.1Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt36%38%-
I 8.2Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpning, andel som instämmer till stor del eller helt24%25%-