Indikatorer

Tabell visar indikatorer som avses följas under planperioden i syfte att analysera behov av åtgärder för att uppnå avfallsplanernas mål. Grön markering anger indikatorvärde som utvecklas positivt jämfört med 2016 (> 5 % bättre). Röd anger indikator som utvecklas motsvarande negativt.

Uppkomst, förebyggande och återanvändning

År
2016
Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål)Sverige
2018
Dalarna
2018
Dalarna
2017
Dalarna
2016
I 1.1Hushållens vilja att undvika slänga mat (matsvinn), andel som instämmer till stor del eller helt 74%Mäts 201974%-
I 1.2Hushållens vilja att minimera pappersanvändning i hushållet, andel som instämmer till stor del eller helt33%Mäts 201929%-
I 1.3Hushållens vilja att undvika använda nya plastpåsar för matvaror i livsmedelsaffärer, andel som instämmer till stor del eller helt54%Mäts 201950%-
I 1.4Hushållens vilja att sälja/lämna in sina begagnade saker så att någon annan kan få användning för dem, andel ganska eller mycket sannolikt84%Mäts 201983%81%
I 1.5Hushållens vilja att köpa begagnade saker, andel ganska eller mycket sannolikt47%Mäts 201949%47%
I 1.6Mängd insamlade textilier till återvinning och återanvändning, kg/person1,41,41,21,1
I 1.7Tallriksvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion-23--
I 1.8Serveringssvinn i kommunal kostverksamhet, g/portion-20--

Källsortering och materialåtervinning

År
2016
Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål)Sverige 2018Dalarna 2018Dalarna 2017Dalarna 2016
I 2:1Mängd restavfall, kg/person172145141148
I 2:2Mängd matavfall, kg/person32424140
I 2:3Mängd förpacknings- och tidningsmaterial i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet1,8/1.7Mäts 20201,38
1,57
1,55
1,37
I 2:4Mängd matavfall i restavfall (kg/hushåll*vecka), villa/lägenhet1,4/-Mäts 20200,75
1,02
0,74
0,81
I 2:5Hushållens nöjdhet med information om källsortering, andel ganska eller mycket nöjda75%Mäts 201975%75%
I 2:6Hushållens sortering av pappersförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket 63%Mäts 201961%-
I 2:7Hushållens sortering av plastförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket 60%Mäts 201958%-
I 2:8Hushållens sortering av metallförpackningar, andel som anger att de källsorterar ganska eller väldigt mycket 72%Mäts 201979%-
I 2.9Andel hushållsavfall insamlat för materialåtervinning, exkl. biologisk behandling24%24%26%26%
I 2.10Mängd insamlade förpackningar och returpapper, kg/person68716465
I 2.11Hushållens nöjdhet hur enkelt det är att lämna förpackningar och returpapper till materialåtervinning, andel ganska eller mycket nöjda79%Mäts 201977%80%
I 2.12Hushållens sammanfattande nöjdhet efter besök vid återvinningsstation (ÅVS)71%Mäts 201962%71%

Omhändertagande av mat- och restavfall

År 2016Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål)Sverige 2018Dalarna 2018 Dalarna 2017Dalarna 2016
I 3.1Andel miljövänliga drivmedel64%25%24%27%
I 3.2Energianvändning insamling mat- och restavfall, kWh/ton130118118120
I 3.3Hushållens förtroende för att insamlat avfall behandlas och återvinns på ett riktigt sätt77%Mäts 201976%78%

Farligt avfall och elavfall

År 2016Indikatorer som ska följas(utöver mätbara mål)Sverige 2018Dalarna 2018 Dalarna 2017Dalarna 2016
I 4.1Mängd insamlat farligt avfall, kg/person9,310,411,510,3
I 4.2Mängd insamlat impregnerat trä, kg/person6,86,57,56,3
I 4.3Mängd elavfall, kg/person13,315,813,714,1
I 4.4Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från lägenheter ska minska under planperioden, g/hushåll*vecka30Mäts 20201617
I 4.5Mängden farligt avfall och elavfall i restavfall från en- och tvåfamiljshus, g/hushåll*vecka30Mäts 20201610
I 4.6Hushållens nöjdhet med tillgänglighet för insamling av farligt avfall (öppettider, närhet), andel ganska eller mycket nöjda71%Mäts 201965%66%
I 4.7Hushållens nöjdhet med information om sortering farligt avfall, andel ganska eller mycket nöjda71%Mäts 201969%78%

Grovavfall/Återvinningscentral

År 2016Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål)Sverige 2018Dalarna 2018Dalarna 2017Dalarna 2016
I 5.1Hushållens nöjdhet med hur enkelt det är att lämna grovavfall, andel ganska eller mycket nöjda67%Mäts 201966%62%
I 5.2Hushållens sammanfattande omdöme besök återvinningscentral, andel ganska eller mycket nöjda 87%Mäts 201989%89%
I 5.3Hushållens nöjdhet öppettider återvinningscentral, andel ganska eller mycket nöjda 72%Mäts 201969%70%
I 5.4Mängd grovavfall, kg/person200239228229
I 5.5Mängd insamlat textil till återanvändning, kg/person1,51,41,21,1
I.5.6Mängd grovavfall till materialåtervinning (well, metall, plast, textil), kg/person34363638
I 5.7Hushållsavfall till deponering, kg/person9,317,116,013,5

Nedskräpning

År 2016Indikatorer som ska följas (utöver mätbara mål)Sverige 2018Dalarna 2018 Dalarna 2017Dalarna 2016
I 8.1Hushållens omdömen om att nedskräpning har ökat i min kommun, andel som instämmer till stor del eller helt37%Mäts 201938%-
I 8.2Hushållens omdömen om att min kommun skulle behöva sätta in ökade åtgärder för att minska nedskräpning, andel som instämmer till stor del eller helt23%Mäts 201926%-