Vad vill vi uppnå

Dalarnas Avfallsplanedag 2020

Här nedan kan ni ta del av dokumentation från dagen:

 

Välkomna till Avfallsplanedagen 7 okt

Agenda 2030

Avfallsförebyggande upphandling

Begagnade möbler

Byggdepå

Byggdialog-Dalarna

EU avfallspaket mm

Förordning om fastighetsnära insamling, förpackningar

Klimatklivet

Källsortering kommunala verksamheter

Ludvika FNI

LudvikaHem

Matsvinn

Minimeringsmästarna

Nedskräpning

Returen Region Dalarna

Slam giftfria kretslopp

Tunabyggen

Menti 1 -2

Menti 3-5

Menti 6

Uppföljning avfallsplaner mål och åtgärder

Vad vill vi uppnå 2022

Den gemensamma avfallsplaneringen i Dalarna har många syften med den gemensamma målbilden att vi vill minska avfallet i Dalarna. Under Dalarna Minskar Avfallet framgår en sammanfattning av det läge vi vill uppnå till 2022 med bäring även mot 2030.

Avfallsplaneringen i Dalarnas kommuner samordnas sedan många år i Dalarna. Arbetet med att minska avfallet och förbättra dess hantering kommer alltid att pågå. I bifogad fil framgår önskat läge med nuvarande arbete, primärt till år 2022 som är nuvarande slutår för avfallsplanerna.

Vad vill vi uppnå till 2022