Nedskräpning

DalaAvfall (företräder kommunernas avfallsverksamheter), Borlänge Energi (företräder kommunernas gata och park verksamheter), Falu kommun och LudvikaHem (företräder Kopparstaden, Tunabyggen och Bärkehus) har under 2020 inlett samarbete med Håll Sverige Rent som syftar till att minska nedskräpningen i Dalarna under mottot ”Håll Dalarna rent”.

Samarbetet är avsett att vara långsiktigt. År 2022 är målsättningen att det finns en kommunikationsbank som aktörer i Dalarna kan använda, vi har koll på hur mycket som skräpas ned och dess konsekvenser för miljö och ekonomi.

 

Workshop om att minska nedskräpning i Dalarna

Den 17 november arrangerades en digital workshop om att minska nedskräpning i Dalarna. Syftet är att minska nedskräpning i våra samhällen och i vår natur, särskilt fjällmiljöer. Dagen arrangerades av företrädare från den regionala avfallsplanegruppen i Dalarna samt Håll Sverige Rent, Gata/Park-nätverket och Visit Dalarna. 25-30 personer deltog vid de olika blocken som diskuterades under dagen, bland annat från kommunernas gata/park-verksamhet, kommunala bostadsbolag, skola, kommunikation och renhållare.

Dokumentation från dagen:

Inbjudan till dagen

Anteckningar från den 17 november

Visit Dalarna + Dalarna C

Länkar från Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent+Dalarna E -Fimpar

Håll Sverige Rent+Dalarna C -Håll Fjället Rent

Håll Sverige Rent+Dalarna B -Engagemang

Håll Sverige Rent+Dalarna A -Skräpplockardagarna

Borlänge Energi+ Dalarna D -Kostnader GataPark

Borlänge Energi+ Dalarna B -Skräpmätning