Möbler offentlig verksamhet

Under 2020 har samarbete för att minska avfall genom ökat återbruk av möbler påbörjats mellan Region Dalarna, DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna. Arbetsgrupp har tillsatts och målsättningen är att kommuner och myndigheter ska kunna minska avfall, klimatpåverkan och spara pengar på att samarbeta kring möbler. Grundtanken är en gemensam digital plattform som fungerar som marknadsplats och samordnad renovering och transport av möbler samt mer standardiserad lokalplanering. Kontakta info@dalaavfall.se för mer information.

Utgångspunkter är bland annat Region Dalarnas upplägg, se nedan, och det nyligen startade arbetet i Falu kommun.

Presentation av ”Returen”

Möbelåterbruk Falun