Möbler offentlig verksamhet

Möbelpoolen i Falun är ett gott exempel i Avfall Sveriges rapport! Det är ett internt återbruk av möbler.

2021 fick dessutom Möbelpoolen ett positivt resultat på ca 400 000 kr !

Läs mer och låt er inspireras:

Möbelpoolen – Falu Kommun

 

Under 2020 har samarbete för att minska avfall genom ökat återbruk av möbler påbörjats mellan Region Dalarna, DalaAvfall och Länsstyrelsen Dalarna. Arbetsgrupp har tillsatts och målsättningen är att kommuner och myndigheter ska kunna minska avfall, klimatpåverkan och spara pengar på att samarbeta kring möbler. Grundtanken är en gemensam digital plattform som fungerar som marknadsplats och samordnad renovering och transport av möbler samt mer standardiserad lokalplanering. Kontakta info@dalaavfall.se för mer information.

Utgångspunkter är bland annat Region Dalarnas upplägg, se nedan, och det nyligen startade arbetet i Falu kommun.

Presentation av ”Returen”

Möbelåterbruk Falun