Kontor

Förebygga avfall och källsortera på våra arbetsplatser berör många invånare och betyder mycket för Dalarnas totala avtryck gällande avfallsmängder och klimatpåverkan. Kommunerna har inlett ett pilotarbete kring detta på utvalda kontor. Mer om detta kommer att presenteras på Dalarnas Avfallsplanedag 7 oktober.