Byggavfall

ByggDialog Dalarna är en ideell förening med över 100 medlemmar som arbetar för att stärka och utveckla bygg- och fastighetsbranschen mot ett mer hållbart byggande, byggdialogdalarna.se

DALAÅTERBYGGDEPÅ inkluderar flera aktörer däribland försäkringsbolag och upphandlingsdialog Dalarna (UDD) för att öppna nya vägar för att minska byggavfall och skapa mer resurseffektiv byggverksamhet, (ta till vara och Borlänge byggdepå)

 

Den 10 september 2020 hölls ett webbinar om ”Hållbar upphandling med fokus på byggåterbruk”. Intresset var stort för ämnet och det blev en bra dag! Nedan kan ni ta del av dokumentation från dagen.

Presentation från Göteborg

Återbruk i den offentliga affären

Dala Återbyggdepå

Upphandlingsdialog Dalarna

Vägledning –   Hållbar upphandling i bygg – och anläggningssektorn

Rekommendationer för klimatkrav i upphandling