Bostadsbolag

Bostadsbolagen har en viktig roll i avfallsplanearbetet. Hos bostadsbolagen bor många invånare i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Under 2019 genomfördes två större seminarier med målgrupp bostadsbolag, se Seminarier och arrangemang 2019

Kopparstaden, Tunabyggen, LudvikaHem och Bärkehus har inlett samarbete om minskade avfallsmängder och förbättrad avfallshantering. Alla bostadsbolag är välkomna att delta i samarbetet.

9 september 2020 bjuds bostadsbolagen in till en temadag om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper där förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) medverkar.

Under hösten 2020 kommer erfarenheter och inspiration ges, inte minst vid Dalarnas Avfallsplanedag den 7 oktober