Bostadsbolag

Bostadsbolagen har en viktig roll i avfallsplanearbetet. Hos bostadsbolagen bor många invånare i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Under 2019 genomfördes två större seminarier med målgrupp bostadsbolag, se Seminarier och arrangemang 2019

Under 2021 planeras flera träffar genomföras med målgrupp såväl kommunala som privata fastighetsägare flerbostadshus. Dokumentation från träffarna kan man ta del av här.

Information och dialog om bland annat det kommande kommunala ansvaret för returpapper, hur väl källsortering fungerar i Dalarna, goda exempel och framtida samarbete är frågor som lyfts.

Dimensioneringsmodell för avfallsutrymmen

Handbok för avfallsutrymme