Återvinningscentraler

Kommunernas återvinningscentraler (ÅVC) kan hushåll lämna grovavfall och farligt avfall. På många ÅVC kan även företag lämna avfall mot avgift.

 

Det blir allt vanligare med återbruk på ÅVC, exempelvis i Falun.

Återbruket