Dalarna Minskar Avfallet (DMA)

Samtliga kommuner har i samband med beslut om plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering även beslutat delta i arbetet med att minska avfallsmängderna. Ett koncept som ska användas är att engagera många verksamheter att göra något för att minska avfallet. Det kan vara 3 – 5 obligatoriska åtaganden i en verksamhet med frivilligt högre ambitionsnivå. Konceptet kallas Dalarna minskar avfallet och förkortas i detta hänseende till DMA.

Under 2018 initieras DMA för storkök, kontorsverksamheter och återvinningscentraler. Under 2019 tillkommer bland annat flerfamiljshus. Fler verksamheter initieras sedan under kommande år.

 

Kontorsverksamheter

Varför delta?

Klimatpåverkan minskar

Livscykelanalyser av IT-produkter visar att den största miljöbelastningen sker i tillverkningsfasen. Att tillverka en bärbar dator genererar 1 200 kg avfall och klimatpåverkan motsvarande 210 kg koldioxid. Kontorsdatorer byts ofta ut efter tre år, trots att de kan leva dubbelt så länge med rätt skötsel, ominstallation och uppgradering. Ett kontor med 100 medarbetare, som ökar datorernas livslängd från tre till fyra år minskar klimatpåverkan med cirka 2,3 ton koldioxidekvivalenter per år.

Den genomsnittliga klimatpåverkan av ett kilo matsvinn motsvarar 1,6 kilo koldioxidutsläpp. På ett kontor slängs ofta hämtmat och innehåll i matlådor. För ett kontor med 100 medarbetare motsvarar svinnet ungefär 1 200 portioner per år. Detta medför en klimatpåverkan på cirka 2400 kg CO2.

Om tio personer på en kontorsarbetsplats äter hämtmat i engångslåda varje dag blir lådorna cirka 200 kg avfall per år. Avfallet orsakar klimatpåverkan motsvarande cirka 650 kg koldioxid – lika mycket som en bilresa på 300 mil.

Att använda porslinsmuggar istället för engångsmuggar av papp minskar utsläppen av koldioxid med 3,3 kg per anställd och år. På ett kontor med 100 anställda minskar avfallet med 210 kilo per år. Om ett kontor med 100 medarbetare ersätter pappershanddukar med lufthandtork eller personliga textilhanddukar minskar avfallet med 900 kg per år. Vi antar att varje person använder åtta pappershanddukar och två pappmuggar per arbetsdag.

Verksamheten sparar pengar på att förebygga avfall.

Ett kontor med 100 medarbetare, som ökar datorernas livslängd från tre till fyra år minskar sina inköpskostnader för nya datorer med cirka 100 000 kr per år. Genom att använda jobbmobilen i tre istället för två år minskas inköpskostnaderna med en tredjedel. Det går också åt mindre arbetstid för att beställa, packa upp och förbereda telefoner.

Om ett kontor med 100 anställda halverar sin årliga pappersförbrukning från 50 till 25 kg per anställd sänks kostnaderna med cirka 20 000 kr per år.

 

Deltagare

Instruktion

DMA-kontorsverksamhet_190110.pdf

Resultat och erfarenheter

Kommer under 2019

 

Goda exempel

www.goteborg.se

Checklista-åtgärder-avfallssnålt-kontor.pdf
Förebygg-avfall-vid-inköp-wide.pdf
Förebygg-förpackningsavfall-wide-20180802.pdf
Förebygg-grovavfall-wide.pdf
Förebygg-pappersavfall-wide20180802.pdf
Förebygga-elavfall-på-kontoret-wide.pdf