Dalarna Minskar Avfallet

Samtliga kommuner har i samband med beslut om plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering även beslutat delta i arbetet med att minska avfallsmängderna. Syftet är att få många verksamheter och aktörer att bidra till att minska avfallsmängderna där begreppet ”Dalarna Minskar Avfallet” utgör en röd tråd som samlar alla insatser mot samma mål.

Arbetet med ”Dalarna Minskar Avfallet” avses utvecklas under många år framåt. Ett viktigt syfte är att ge underlag för prioriteringar och delge goda exempel såväl från nationellt håll men också lokalt i Dalarna. Syftet är att underlätta för verksamheter och aktörer att göra sitt bästa och mest genomförbara insats för att minska avfallet.

 

Kontorsverksamheter

Hushåll

Flerbostadshus

Seminarium om flerfamiljshus 2019-11-27

Nedskräpning

Vad tycker invånarna i Dalarna om nedskräpning