Dalarna Minskar Avfallet / Goda Exempel

Samtliga kommuner har i samband med beslut om plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering även beslutat delta i arbetet med att minska avfallsmängderna. Syftet är att få många verksamheter och aktörer att bidra till att minska avfallsmängderna där begreppet ”Dalarna Minskar Avfallet” utgör en röd tråd som samlar alla insatser mot samma mål.

Arbetet med ”Dalarna Minskar Avfallet” avses utvecklas under många år framåt. Ett viktigt syfte är att ge underlag för prioriteringar och delge goda exempel såväl från nationellt håll men också lokalt i Dalarna. Syftet är att underlätta för verksamheter och aktörer att göra sitt bästa och mest genomförbara insats för att minska avfallet.

 

Kontorsverksamheter

Varför delta?

Klimatpåverkan minskar

Livscykelanalyser av IT-produkter visar att den största miljöbelastningen sker i tillverkningsfasen. Att tillverka en bärbar dator genererar 1 200 kg avfall och klimatpåverkan motsvarande 210 kg koldioxid. Kontorsdatorer byts ofta ut efter tre år, trots att de kan leva dubbelt så länge med rätt skötsel, ominstallation och uppgradering. Ett kontor med 100 medarbetare, som ökar datorernas livslängd från tre till fyra år minskar klimatpåverkan med cirka 2,3 ton koldioxidekvivalenter per år.

Den genomsnittliga klimatpåverkan av ett kilo matsvinn motsvarar 1,6 kilo koldioxidutsläpp. På ett kontor slängs ofta hämtmat och innehåll i matlådor. För ett kontor med 100 medarbetare motsvarar svinnet ungefär 1 200 portioner per år. Detta medför en klimatpåverkan på cirka 2400 kg CO2.

Om tio personer på en kontorsarbetsplats äter hämtmat i engångslåda varje dag blir lådorna cirka 200 kg avfall per år. Avfallet orsakar klimatpåverkan motsvarande cirka 650 kg koldioxid – lika mycket som en bilresa på 300 mil.

Att använda porslinsmuggar istället för engångsmuggar av papp minskar utsläppen av koldioxid med 3,3 kg per anställd och år. På ett kontor med 100 anställda minskar avfallet med 210 kilo per år. Om ett kontor med 100 medarbetare ersätter pappershanddukar med lufthandtork eller personliga textilhanddukar minskar avfallet med 900 kg per år. Vi antar att varje person använder åtta pappershanddukar och två pappmuggar per arbetsdag.

Verksamheten sparar pengar på att förebygga avfall.

Ett kontor med 100 medarbetare, som ökar datorernas livslängd från tre till fyra år minskar sina inköpskostnader för nya datorer med cirka 100 000 kr per år. Genom att använda jobbmobilen i tre istället för två år minskas inköpskostnaderna med en tredjedel. Det går också åt mindre arbetstid för att beställa, packa upp och förbereda telefoner.

Om ett kontor med 100 anställda halverar sin årliga pappersförbrukning från 50 till 25 kg per anställd sänks kostnaderna med cirka 20 000 kr per år.

 

Pilotkontor i Dalarna

Anvisningar

DMA-kontorsverksamhet_190110.pdf

 

 

 

Goda exempel

www.goteborg.se

Checklista-åtgärder-avfallssnålt-kontor.pdf
Förebygg-avfall-vid-inköp-wide.pdf
Förebygg-förpackningsavfall-wide-20180802.pdf
Förebygg-grovavfall-wide.pdf
Förebygg-pappersavfall-wide20180802.pdf
Förebygga-elavfall-på-kontoret-wide.pdf