Sveriges Bästa Avfallshantering

Avfall Sverige rankar varje år hur bra avfallshantering Sveriges kommuner har baserat på de viktigaste nyckeltalen för Svensk avfallshantering.

Falun vann rankingen år 2020 och Hedemora kom på en fin 10 plats. Faluborna är generellt väldigt duktiga på att förebygga avfall och källsortera så att förpackningar och matavfall omhändertas på ett bra sätt och nöjdheten med avfallshanteringens tjänster och service är hög.

Hedemora har haft en fin utveckling och kan uppvisa låga insamlade avfallsmängder mat- och restavfall vilket tyder på bra förebyggande arbete och god källsortering av förpackningar och returpapper, vilket också vidimerades i senaste plockanalysen (2020).

Dalarna som län är näst bäst i Sverige knappt slagna av Skåne. Dalarna har under många år samarbetat för att utveckla avfallshanteringen och det ger resultat till gagn för miljö och klimat.

Sveriges Bästa Avfallshantering Dalarna 2020