Uppföljning

Ändringar i gemensamma och lokala åtgärder hanteras i uppföljningsseminarium, normalt under maj-juni månad. Kan vara tema baserat utifrån ”Dalarna minskar avfallet”-arbetet, med en årlig kampanj under hösten/europeiska avfallsveckan.

Under planperioden föreslås samma organisation kvarstå som under framtagande, med

  • Regional avfallsplanegrupp
  • Lokala avfallsplanegrupper bestående av en tjänstemannagrupp samt en politisk referensgrupp
  • Nätverk

Deltagare i Regional avfallsplanegrupp och lokala avfallsplanegrupper kan förändras under planperioden.

Länsstyrelsen och DalaAvfall ansvarar för tillsättning av Regional avfallsplanegrupp.

Kommunstyrelsen i respektive kommun ansvarar för tillsättning av lokala avfallsplanegrupper.

Tillsättning i nätverken styrs av dess egna anvisningar.

Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för att driva det fortlöpande regionala arbetet i Dalarna och vid behov initiera insatser. Ansvaret omfattar genomförande av uppföljningsseminarium samt uppdatering av kommunikationsportal gällande avfallsplanen. Gruppen bör träffas minst två gånger per år.

Lokala avfallsplanegrupper har ansvar för att driva det lokala arbetet i respektive kommun.

Målen ska dokumenteras och kommuniceras årligen via den föreslagna kommunikationsportalen och årligt uppföljningsseminarium.

Åtgärderna ska utvärderas och, vid behov, revideras årligen. Regionala avfallsplanegruppen har ansvar för utvärdering och revidering av gemensamma åtgärder och lokala avfallsplanegrupperna har ansvar för utvärdering och revidering av kommunala åtgärder. Revidering av åtgärder ska godkännas av ansvarig aktör.

Den i planen föreslagna kommunikationsportalen avses användas som plattform för all regional kommunikation, som komplement till de lokala kommunikationsplattformarna i respektive kommun (hemsidor, etc.).


Lämna synpunkt

  • När du lämnar en synpunkt eller en fråga via något av våra e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna ska kunna nå dig när vi behöver följa upp dina åsikter. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär godkänner du att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna lagrar dina uppgifter. De kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till info@avfallsplandalarna.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.