Ändring av framtida infrastruktur för avfallshantering

Infrastrukturen för kommunal avfallshantering bygger till stor del på verksamheternas och hushållens källsorteringssystem som innebär att avfall och material sorteras i olika fraktioner i enlighet med kommunens renhållningsordning. Det källsorterade avfallet/materialet samlas in och transporteras till olika typer av behandlingsanläggningar.

Många av kommunerna har utvecklat insamlingssystem för textilier, ofta i anslutning till kommunens ÅVC.

Hushåll kan även lämna grovavfall vid ÅVC som det finns minst en av i varje kommun, se kapitel 4.5. En förbehandlingsanläggning för matavfall byggs under 2017 i Borlänge med syfte att behandla allt matavfall från hushåll och matavfall från butiker och storkök, se kapitel 4.3.

De framtida regionala behoven bedöms främst vara följande;

  • Insamlingssystemet för förpackningar och returpapper bör utvecklas i syfte att underlätta källsortering och avlämnande av material till återvinning
  • Insamlingssystemet för textilier kan vidareutvecklas avseende regional optimering av insamlingspunkter, transport och logistik samt kommunikation baserat på resultat och nyttoeffekter.
  • Om möjligt, tillvarata förbehandlat matavfall i Dalarna i regionen i syfte att kunna erbjuda fordonsgas och biogödsel baserat på matavfall till jordbruk.
  • Utveckla återbruksverksamhet inom byggavfall, se kapitel 4.9.

Lämna synpunkt

  • När du lämnar en synpunkt eller en fråga via något av våra e-postformulär lagras dina personuppgifter i syfte att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna ska kunna nå dig när vi behöver följa upp dina åsikter. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-postformulär godkänner du att de kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna lagrar dina uppgifter. De kommuner som ansvarar för Avfallsplanering i Dalarna är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till info@avfallsplandalarna.se
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.