Workshop om Nedskräpning

Den 28 september 2022 deltog mellan 40-50 personer i en work shop om hur vi i Dalarna ska hantera nedskräpningsfrågor de kommande åren. Naturvårdsverket informerade om kommande krav förpackningar och nedskräpning och Håll Sverige Rent och Städa Sverige gav inspiration till samarbete i Dalarna kring nedskräpning. Work shopen är en del i revidering av kretsloppsplaner som genomförs i alla kommuner i Dalarna under 2022-2023 med devisen ”Dalarna minskar avfallet”.

Under utförda arrangemang 2022 kan ni ta del av innehållet under dagen.