Papperspåsedagen 5 mars

Hållbar utveckling var centralt vid papperspåsedagen 5 mars i Borlänge.

Förutom papperspåseleverantörer presenterade Upphandlingscenter deras arbete med att  minska avfall vid upphandlingar genom förebyggande och återbruk till viss del inom ramen för ett projekt i samarbete mellan Länsstyrelsen, Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) och Upphandlingscenter (UhC).

Det kan innebära avsevärt mindre fossila engångsartiklar och ökad papperspåseanvändning i kommunerna.

Se vidare under ”Seminarier och arrangemang”