Summering av höstens arbete i ett seminarium 29 november 2022

Den 29 november summerades höstens arbete i 12 temagrupper som skapat fokus på vad som ska prioriteras åren fram till 2030. De 12 temagrupperna har varit Förpackningar, Hushållens konsumtion, Hållbar textilanvändning, Hållbara återvinningscentraler, Klimateffektiv insamling och behandling av matavfall, Miljömässig upphandling, Minska användning av plast och dess klimatpåverkan, Minska matsvinn, Minska nedskräpning, Nedlagda deponier, Byggavfall och masshantering samt Hållbara avloppsresurser.

Läs mer och ta del av dokumentation och kvarvarande seminarier och webbinarier.