Se filmen ”Allan” som tar upp ämnet matsvinn!

Filmen är riktad till åldrarna på gymnasienivå och är en bra inspirationskälla till samtal om matsvinn!

Matsvinn offentlig verksamhet