Hushållen i Dalarna källsorterar allt bättre

Under hösten 2020 genomfördes plockanalys i kärlet för restavfall (brännbart) hos hushållen i Dalarnas kommuner, både villahushåll och lägenheter.

Resultatet blev att källsorteringen i Dalarna tagit tydliga steg i rätt riktning och det genomsnittliga villahushållet i Dalarna sorterade 43 % av restavfallet rätt år 2020 jämfört med 2017 då bara 32 % var rätt sorterat. Motsvarande för lägenhet var 37 % rätt sorterat år 2020 jämfört med 28 % år 2017.

Inbegrips all sortering i hemmet av restavfall, matavfall, farligt avfall samt förpackningar och returpapper källsorteras 73 % rätt där Gagnef (81%), Falun (80%), Hedemora (79%) och Vansbro (79%) sorterar bäst. Sedan 2017 är detta en tydlig förbättring (60%).

Ur klimatsynpunkt beräknas den förbättrade källsorteringen i Dalarna medföra en klimatnytta sedan 2017 med ca 1100 ton CO2e vilket motsvarar nästan 600 personbilar (1500 mil/år, bensin).

Om källsorteringen förbättras 25 % ytterligare ger det en klimatpotential på nästan 2000 ton CO2e (> 1000 personbilar), där bättre källsortering av plastförpackningar och textilier ger klart störst effekt.

”Hushållens källsortering”