Kundnöjdheten ökar i Dalarna!

Hushållen är mycket nöjda med avfallsverksamheten i Dalarna och trenden är positiv. De trender som särskilt har utvecklats positivt är enkelheten att lämna grovavfall och möjlighet att lämna till återanvändning på ÅVC.

Attityder och beteenden förbättras också och det gäller särskilt den stora minskningen av de som köper nya plastpåsar i affärer där den nya plastpåseskatten hjälpt till. Men alltfler minimerar också pappersanvändningen och anger att de källsorterar plastförpackningar.

Det som främst behöver förbättras är vår förändringsbenägenhet gällande våra levnadsvanor och konsumtion som visar på en viss tillbakagång och källsortering textilier som är en viktig produkt att återanvända och återvinna ur miljö- och klimatsynpunkt. Sättet att kommunicera blir också allt mer komplext.

Kundundersökning