Hur kan vi minska användning av plast!

I höst kommer Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) erbjuda kommunerna i Dalarna möten om hur man kan ställa krav på ekologisk och social hållbarhet i upphandlingar men också om hur vi kan minska användning och klimatpåverkan av plast i kommunal verksamhet

Miljömässig upphandling

Upphandlingsdialog Dalarna