Hållbar konsumtion och Textilsmart

Avfallsplaneringen i Dalarnas kommuner samordnas sedan många år i Dalarna. Arbetet med att minska avfallet och förbättra dess hantering kommer alltid att pågå.

Den 7 oktober genomfördes Avfallsplanedagen 2020. Välkommen att ta del av dokumentationen!