Fastighetsnära Insamling

 Nya insamlingskraven på fastighetsnära insamling av förpackningar senareläggs.

Läs mer

Den 9 september 2020 hålls en informationsträff om fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper i flerbostadshus med anledning av de nya förordningarna om krav på bostadsnära insamling senast 2025. Målgrupp: bostadsbolag.

Bild kommer från FTI

Läs vidare under ”Seminarier och Arrangemang”