Aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus – 24 samt 31 augusti

Den 24 och 31 augusti bjuds kommunala och privata fastighetsägare till flerbostadshus i Dalarna in till information och dialog kring aktuella frågor kring avfallshantering i flerbostadshus.

Program bifogas.

Seminarier och arrangemang